Kinga Stasik

Kinga Stasik

dr inż.

Kraj
Polska
Miasto
Łódź
Afiliacja
I42

O mnie

Pełnione funkcje na Politechnice Łódzkiej:

 • Przewodnicząca koła wydziałowego (W4) na XI Kadencję na lata 2023-2028 w Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w PŁ
 • Sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność PŁ 2023-2028
 • Członek Komisji ds. informacji, kultury i rozwoju 2023-2028
 • Członek Komisji ds. BHP 2023-2028
 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy 2020-2023, 2023-2028
 • Społeczny Inspektor Pracy w Katedrze K-42 na lata 2020-2023
 • Społeczny Inspektor Pracy w Instytucie Włókiennictwa I-42 na lata 2023-2028
 • Członek Wydziałowego Zespołu Zadaniowego ds. Oceny Ryzyka Kształcenia w Uczelni
 • Przewodnicząca Komisji Wyborczej Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na kadencję 2024-2028
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028
 • Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego - semestr 5
 • Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego - semestr 8
 • Menadżer strony internetowej Zakładu Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych
 • Administrator strony internetowej Zakładu Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych
 • Menadżer strony internetowej Instytutu Włókiennictwa
 • Administrator strony internetowej Instytutu Włókiennictwa

Funkcje pełnione okazjonalnie:

 • Przewodniczący lub członek Komisji obrony prac dyplomowych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
 • Przewodniczący lub członek Komisji Egzaminu Kompetencyjnego na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

Działalność naukowa

Publikacje
Działalność naukowa
Publikacje
Patenty
Działalność naukowa
Patenty
Inne
Działalność naukowa
Inne

Działalność dydaktyczna

Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Dla studentów
Konsultacje
Działalność dydaktyczna
Konsultacje
Inne
Działalność dydaktyczna
Inne